Uvjeti kupnje

I. Općenito

Internetska stranica www.nonnobruno.hr u vlasništvu je obrta za preradu maslina NONNO
BRUNO, Banjole, Kamik 35, OIB: 33502083700.
Svi materijali koje se nalaze na www.nonnobruno.hr internetskoj stranici ekskluzivno su
intelektualno vlasništvo obrta NONNO BRUNO, mogu se koristiti isključivo uz izričito
odobrenje nositelja autorskih prava, te nositelja prava na žigovima i/ili dizajnu. Obrt NONNO
BRUNO omogućuje korištenje usluga i sadržaja internetske stranice www.nonnobruno.hr
kako je regulirano ovim Uvjetima kupnje (Predugovornima obavijestima).
Ovi Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) dio su obveze Prodavatelja sukladno
odredbama Zakona o zaštiti potrošača, te služe tome da Kupac prije nego sklopi ugovor na
daljinu bude na jasan i razumljiv način obaviješten o nizu okolnosti bitnih za zaključenje,
izvršavanje, raskid ugovora, a sve sukladno zakonskom uređenju.
Pojam Prodavatelj odnosi se dakle na obrt NONNO BRUNO, Banjole, Kamik 35, OIB:
33502083700, MB: 97321222, T: +385 99 731 3951, E: uljara.nonno.bruno@gmail.com, W:
www.nonnobruno.hr.
Pojam Kupca prvenstveno se odnosi na klasičnog potrošača kojeg štiti Zakon o zaštiti
potrošača, dakle fizičku osobu koja izvan bilo kakve djelatnosti naruči i plati bilo koji proizvod
posredstvom usluga web trgovine prisutnih na web stranici Prodavatelja, ali i na kupce
obrtnike, trgovce pojedince i fizičke osobe koje obavljaju poslovne djelatnosti, a koji su
zaštićeni odredbama Zakona o zaštiti potrošača samo ako kupuju proizvode nevezano za
svoje poslovne djelatnosti, te na sve ostale kupce.
Prodavatelj prodajom putem Internet stranice www.nonnobruno.hr nastupa u svoje ime.
Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) čine dio ugovora sklopljenog na daljinu zajedno sa
specifikacijama i cijenom/ama kupljenog/ih proizvoda, te će se prije potvrđivanja narudžbe
za kupnju pojedinog proizvoda od Kupca tražiti da iste prihvati/izjavi da je sa istima
upoznat/suglasan, dok će nakon potvrđivanja narudžbe (sklapanja ugovora) isti biti
dostavljeni Kupcu kao sadržaj e-mail poruke kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.
Prodavatelj zadržava pravo izmjene uvjeta u svako vrijeme, s tim da navedene izmjene
stupaju na snagu nakon objave na ovim internet stranicama.
Kada Kupac potvrdi i izvrši narudžbu ugovor je sklopljen, te će Prodavatelj o činjenici
sklapanja ugovora odmah e-mail porukom obavijestiti da je ugovor sklopljen.
Za valjano sklopljeni ugovor potrebno je da je Kupac osoba koja ima potpunu poslovnu
sposobnost.
Kupac odgovara za potpunost i istinitost unesenih podataka prilikom registracije.

Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) podijeljeni su u niže razvrstane
kategorije/informacije.
Pristup na internetske stranice www.nonnobruno.hr ponekad može biti nedostupan zbog
radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima nepredviđenih okolnosti koje
su izvan kontrole Prodavatelja, koje će Prodavatelj nastojati otkloniti u najkraćem mogućem
roku.

II. Glavna obilježja robe

Glavna obilježja robe: proizvodi su prikazani opisno i fotografijama.
Fotografije proizvoda su ilustrativne prirode, te ne moraju uvijek i u svim detaljima odgovarati proizvodima koji su predmet narudžbe. Prodavatelj posebno ističe da vizualni identitet proizvoda prikazan na fotografiji ne mora odgovarati izgledu proizvoda u stvarnosti,
pogotovo obzirom na postavke monitora na računalu kupca, razlike u percepciji boja kako ih
Kupac vidi na zaslonu i sl. U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog
na fotografiji i isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda.
U slučaju gore navedenog nesklada između proizvoda prikazanog na fotografiji i
isporučenog proizvoda ne radi se o nedostatku proizvoda. Podaci o proizvodima (opis
proizvoda, cijena i dr.) prikazani na web stranici www.nonnobruno.hr podložni su bugovima,
nepravilnostima u radu aplikacije, drugim tehničkim nepravilnostima, tipografskim
pogreškama i sl. U slučaju očitih pogrešaka ili neispravnosti u pogledu podataka o
proizvodima prikazanih na www.nonnobruno.hr Prodavatelj zadržava pravo jednostrano
raskinuti ugovor.
Predmet narudžbe mogu biti samo proizvodi za koje je u narudžbi naznačeno da su
raspoloživi i dostupni. Zbog velikog broja narudžbi koje se istovremeno predaju na
www.nonnobruno.hr, može se dogoditi da informacija o raspoloživosti proizvoda ne bude
istovjetna sa stanjem u skladištu.
Ukoliko naručeni proizvod nije raspoloživ na skladištu, Prodavatelj će obavijestiti Kupca da
proizvod trenutno nije raspoloživ, roku u kojem je proizvod dobavljiv, te ujedno ponuditi
mogućnost kupnje alternativnog proizvoda iz www.nonnobruno.hr koji je raspoloživ za
isporuku i koji je po svojim karakteristikama najbliži proizvodu koji nije moguće isporučiti.

III. Cijena proizvoda

Cijene istaknute na web stranici www.nonnobruno.hr izražene su u eurima. Trošak PDV-a
je uračunat u cijenu proizvoda. U cijene proizvoda nisu uključeni troškovi dostave iz razloga
što se isti posebno plaćaju, a sve sukladno uvjetima i na način kako je to naznačeno ovim
Uvjetima kupnje (Predugovornim obavijestima). Prije potvrde narudžbe odvojeno je iskazana
cijena proizvoda u kojoj je sadržan PDV, cijena dostave ako je naplatna, te konačna cijena
kako bi Kupac imao uvid u konačnu cijenu koju plaća za naručenu uslugu kupnje.

IV. Troškovi dostave

Priopćavaju se prilikom naručivanja kod svakog pojedinog proizvoda, te ukupni troškovi
dostave u slučaju naručivanja više proizvoda.
Cijena dostave unutar Hrvatske:
DIMENZIJA PAKETA – M,
– Najduža + najkraća stranica – max. 65cm,
– Cijena transporta [HRK / EUR] – 59,00 / 7,83

Cijena dostave izvan Hrvatske je podjeljena u 3 zone:
1. zona – 149,00 kn / 19,78 eura – (tranzitna vremena [radni dani]): Slovenija, Mađarska
(1-2), Slovačka, Austrija, Češka (3-4).

2. zona – 159,00 kn / 21,10 eura – (tranzitna vremena [radni dani]): Poljska, Njemačka
(3-4), Belgija, Nizozemska, Luksemburg (4-5)

3. zona – 249,00 kn / 33,05 eura, (tranzitna vremena [radni dani]): Rumunjska ( 3-4 ),
Italija ( 3-5), Bugarska, Danska, Irska (5-6)

4. zona – 329,00 kn / 43,67 eura, (tranzitna vremena [radni dani]): Litva, Latvija,
Estonija( 4-5), Švedska ( 4-6 ), Grčka, Finska(6-7), Francuska (5-6)

5. zona – 429,00 kn / 56,94 eura, (tranzitna vremena [radni dani]): Španjolska, Portugal,
Malta, Cipar – Europski dio (5-6)

U slučaju nemogućnosti uredne dostave na adresu Kupca koju je isti naznačio, Kupac snosi
troškove ponovne dostave na istu ili drugu adresu ovisno o tome koje podatke će Kupac
navesti Prodavatelju prilikom provjere dostave narudžbe.

V. Troškovi uporabe sredstava
daljinske komunikacije

Prodavatelj nema nikakvih dodatnih troškova sredstava daljinske komunikacije.

VI. Uvjeti i rokovi plaćanja, uvjeti
isporuke robe, vrijeme isporuke robe

Proizvodi se naručuju odabirom, korištenjem menija i popunjavanjem elektronskog
formulara. Kupac može naručiti i kupiti proizvod kao registrirani ili neregistrirani korisnik.
Proizvod se smatra naručenim kada kupac prođe cijeli postupak narudžbe.
Plaćanje naručenih proizvoda moguće je obaviti na sljedeće načine:
– Izravnim bankovnim prijenosom
– Plaćanje u uljari
U slučaju plaćanja općom uplatom i e-bankingom uplatu je potrebno izvršiti najkasnije u roku naznačenom u e-mail poruci kojom se potvrđuje da je ugovor sklopljen.
U slučaju da Kupac želi platiti gotovinom, potrebno je odabrati plaćanje pouzećem. U tom
slučaju dobro je imati pripremljen točan iznos kako bi primopredaja bila brža.
Napomena: Kupci izvan Hrvatske mogu platiti isključivo izravnim bankovnim prijenosom
Ukoliko kupac ne dobije obavijest da je ugovor sklopljen nakon završenog procesa
naručivanja sugerira se provjeriti:
– Je li poruka u Junk/Spam folderu
– Je li mailbox pun
U slučaju da uplata ne bude izvršena u navedenom roku Prodavatelj će postupiti i po
naknadno izvršenoj uplati izvan roka isporukom kupljenih proizvoda, a ako ne bude mogao
izvršiti isporuku iz opravdanih razloga, ugovor će jednostrano raskinuti i izvršiti povrat
uplaćenih sredstava.
Ako je uplata uredno izvršena i vidljiva na računu Prodavatelja, Prodavatelj će pristupiti
isporuci naručenih proizvoda. Račun za narudžbu dostavlja se u pošiljci zajedno s robom.

Uvjeti dostave

Naručeni proizvodi isporučuju se na cijelo područje Republike Hrvatske. Isporuka se obavlja
preko GLS. Isporuka će uslijediti najkasnije u roku 3-5 radnih dana od vidljive uplate na računu Prodavatelja za narudžbe unutar Republike Hrvatske, odnosno 10 dana za narudžbe unutar Europske unije.
Ukoliko se pojavi nemogućnost isporuke odabranog proizvoda zbog toga što proizvoda više
nema, Prodavatelj je dužan odmah obavijestiti Kupca, a Kupac ima pravo raskinuti ugovor i
tražiti povrat novca ili pristati na naknadni rok za isporuku. Svi naručeni artikli nastojati će se
isporučiti u jednom paketu. Ukoliko to zbog stanja zaliha neće biti moguće, Prodavatelj
zadržava pravo isporuke u više pošiljki.
Dostava se obavlja sukladno uvjetima korištenja usluga dostavne službe, a smatra se
izvršenom u trenutku predaje proizvoda dostavnoj službi.
Kada Prodavatelj putem dostavne službe isporuči proizvod Kupcu, Kupac je dužan preuzeti
potpisom na dostavnici, čime potvrđuje da je proizvod uredno isporučen.
U slučaju da Kupac naruči robu i odbije ju primiti, Prodavatelj ima pravo uskratiti od
uplaćenog iznosa kupoprodajne cijene iznos u visini troškova dostave i ostalih
manipulativnih troškova iz cjenika dostave.

U rokove za isporuku ne računaju se:
– dan prijema narudžbe/zahtjeva
– vrijeme kašnjenja zbog netočne i nepotpune adrese Kupca
– vrijeme kašnjenja zbog više sile ili drugih razloga za koje Prodavatelj nije kriv
– neradni dani ako predstavljaju početak ili kraj roka

VII. Jednostrani raskid ugovora

Samo Kupac koji je sklopio Ugovor na daljinu na gore opisani način ima pravo, ne navodeći
razloge za to, jednostrano raskinuti ugovor u roku od 14 dana. Rok od 14 dana započinje
teći od dana kada je Kupcu ili trećoj osobi određenoj od strane Kupca, a koja nije
prijevoznik/dostavljač, roba koja čini predmet ugovora predana u posjed. Ako je jednom
narudžbom Kupac naručio više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno
ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok započinje teći od dana
kada je predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.
Ako Prodavatelj ne obavijesti Kupca o ovom pravu pravo Kupca na jednostrani raskid
ugovora prestaje u roku 12 mjeseci od isteka roka za raskid (rok od 12 mjeseci počinje teći
nakon isteka roka od 14 dana koji je predviđen za redovni raskid u slučaju uredne
obaviještenosti). Ako je pak obavijest o pravu na jednostrani raskid dostavljena u roku od 12 mjeseci, pravo na jednostrani raskid prestaje po isteku roka od 14 dana od dana kada Kupac
primi tu obavijest.
Kupac je dužan prije isteka roka za jednostrani raskid obavijestiti Prodavatelja o svojoj odluci
da raskine ugovor i to putem Obrasca za jednostrani raskid ugovora koji je dostupan ovdje
(bit će dodan PDF) i koji se može elektronički ispuniti i poslati na mail adresu
uljara.nonno.bruno@gmail.com. Potvrdu primitka obavijesti o jednostranom raskidu ugovora, Prodavatelj će dostaviti, bez odgađanja, elektroničkom poštom.
Prodavatelja je moguće obavijestiti i putem Online obrasca za jednostrani raskid ugovora
koji je dostupan ovdje. Nakon što ispunite i pošaljete obrazac dobit ćete potvrdu o primitku prijave putem elektroničke pošte na mail adresu koju ste naveli prilikom ispunjavanja Online obrasca za jednostrani raskid ugovora.
Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili,
bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o
jednostranom raskidu ugovora. Troškove povrata robe snosi Kupac. Povrat novca bit će
izvršen na isti način na koji ste Vi izvršili uplatu. Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što
nam roba bude vraćena ili nakon što nam dostavite dokaz da ste nam robu poslali nazad.
Robu ste nam dužni vratiti odmah, a najkasnije u roku 14 dana od dana kada ste nam uputili
Vašu odluku o jednostranom raskidu. Robu vratite osobno ili poštom na dokaziv način na
adresu obrt NONNO BRUNO, Banjole, Kamik 35. Smatra se da ste izvršili svoju obvezu na
vrijeme ako prije isteka naprijed navedenog roka pošaljete na dokaziv način (preporučeno sa
pošiljkom) robu osobno nama u našem skladištu. Odgovorni ste za svako umanjenje
vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za
utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe. Ukoliko je proizvod vraćen neispravan, s
većim oštećenjima ili bez dijelova i dokumentacije, te ukoliko se isti ne dostave u
naknadnom roku od 8 dana smatra se da Kupac nije ispunio svoju obvezu povrata robe, te
Prodavatelj nije dužan izvršiti povrat uplaćenih sredstava.

Kupac nema pravo na jednostrani raskid ugovora ako je:

– ugovor o uslugama Prodavatelj u potpunosti ispunio, a ispunjenje je započelo uz
izričit prethodni pristanak Kupca, te uz njegovu potvrdu da je upoznat s činjenicom da
će izgubiti pravo na jednostrani raskid ugovora iz ovoga odsjeka ako usluga bude u
potpunosti ispunjena;
– predmet ugovora roba ili usluga čija je cijena ovisna o promjenama na financijskom
tržištu koje su izvan utjecaja Prodavatelja, a koje se mogu pojaviti za vrijeme trajanja
prava Kupca na jednostrani raskid ugovora;
– predmet ugovora roba koja je izrađena po specifikaciji Kupca ili koja je jasno
prilagođena Kupca;
– predmet ugovora lako pokvarljiva roba ili roba kojoj brzo istječe rok uporabe;
– predmet ugovora zapečaćena roba koja zbog zdravstvenih ili higijenskih razloga nije
pogodna za vraćanje, ako je bila otpečaćena nakon dostave;
– predmet ugovora roba koja je zbog svoje prirode nakon dostave nerazdvojivo
pomiješana s drugim stvarima;

– predmet ugovora isporuka alkoholnih pića čija je cijena ugovorena u trenutku
sklapanja ugovora, a dostava može uslijediti tek nakon 30 dana, ako je cijena ovisna
o promjenama na tržištu koje su izvan utjecaja trgovca;
– Kupca posebno zahtijevao posjet Prodavatelja radi obavljanja hitnih popravaka ili
poslova održavanja, s time da ako prilikom takvog posjeta, uz one usluge koje je
Kupac izrijekom zahtijevao, Prodavatelj pruži i neke druge usluge, odnosno isporuči i
neku drugu robu osim one koja je nužna za obavljanje hitnih popravaka ili poslova
održavanja, Prodavatelj ima pravo na jednostrani raskid ugovora u vezi s tim
dodatnim uslugama ili robom;
– predmet ugovora isporuka zapečaćenih audiosnimaka ili videosnimaka, odnosno
računalnih programa, koji su otpečaćeni nakon isporuke;
– predmet ugovora isporuka novina, periodičnog tiska ili magazina, s iznimkom
pretplatničkih ugovora za takve publikacije;
– ugovor sklopljen na javnoj dražbi; predmet ugovora pružanje usluge smještaja koji
nije namijenjen stanovanju, pružanje usluge prijevoza robe, usluge najma vozila,
usluge isporuke hrane i pića ili usluga vezanih uz slobodno vrijeme, ako je ugovoreno
da usluga bude pružena određenog datuma ili u određenom razdoblju;
– predmet ugovora isporuka digitalnog sadržaja koji nije isporučen na tjelesnom mediju
ako je ispunjenje ugovora započelo uz izričit prethodni pristanak Kupca te uz njegovu
potvrdu da je upoznat s činjenicom da će time izgubiti pravo na jednostrani raskid
ugovora;

VIII. Odgovornost za materijalne
nedostatke / Reklamacija

Prodavatelj odgovara za materijalne nedostatke stvari koje prodaje na svojim stranicama
sukladno pozitivnim propisima Republike Hrvatske, posebice Zakonu o obveznim odnosima.
Naručeni proizvodi pakirani su na način da se uobičajenom manipulacijom u transportu /
dostavi ne oštete.
U slučaju da je pošiljka oštećena u transportu, takva su oštećenja vidljiva pri preuzimanju
pošiljke, te u tom slučaju sugeriramo da pošiljku Kupac ne preuzima. Molimo Kupce da nas
kontaktirate kako bismo u što kraćem roku provjerili stanje pošiljke i poslali novu.
Pri primitku robe provjera ispravnosti narudžbe ovisi o kupcu, te je Kupac dužan da usporedi
primljene artikle s računom, ukoliko nešto nedostaje dužan je odmah uputiti pisani prigovor / reklamaciju jer se naknadne reklamacije neće uvažavati.
U slučaju vidljivog nedostatka proizvoda kod preuzimanja pošiljke, Kupac nije dužan
dopremljeni proizvod preuzeti, može odbiti primitak, te ne snosi troškove dostave takvog
proizvoda.

Smatra se da proizvodi koji su uredno zaprimljeni od strane Kupca nisu imali vidljivi
nedostatak.
Kupac ima pravo na reklamaciju u odnosu na materijalne nedostatke u rokovima i zbog
razloga propisanih odredbama Zakona o obveznim o rokovima. Kupac može pisani prigovor
odnosno reklamaciju uputiti na e-mail uljara.nonno.bruno@gmail.com ili poštom na adresu:
obrt NONNO BRUNO, Banjole, Kamik 35 sa naznakom Reklamacija.
Radi što bržeg utvrđivanja konkretne narudžbe na koju Kupac ima prigovor, u prigovoru se
mole Kupci da navedu broj narudžbe, broj računa ili svoje korisničko ime.

Kupac ima pravo na opravdani prigovor i na povrat robe u sljedećim slučajevima:

– isporuka robe koja nije naručena
– isporuka robe kojoj je istekao rok trajanja
– isporuka robe koja ima grešku ili oštećenja koja nisu nastala u transportu

Ukoliko proizvod ima skriveni nedostatak (onaj nedostatak koji se nije mogao otkriti
uobičajenim pregledom prilikom preuzimanja stvari) što Kupac utvrdi po otvaranju proizvoda:

– Kupac ima pravo na jednostrani raskid ugovora i povrat novca, te zamjenu proizvoda.
Prodavatelj će inače smatrati reklamaciju valjanom ako pregledom proizvoda utvrdi da
odgovara uvjetima za reklamaciju sukladno Zakonu o obveznim odnosima i Zakonu o zaštiti
potrošača. U tom slučaju će dakle u roku od 15 dana od primitka valjane reklamacije
zamijeniti proizvod ili vratiti cjelokupan plaćeni iznos uz raskid ugovora. Ukoliko, pak,
ustanovi da reklamacija nije pravovaljana, tj. ukoliko reklamaciju odbije, o istome će
obavijestiti Kupca u roku od 15 dana od dana primitka reklamacije, te vratiti robu na trošak
Kupca.
Prodavatelj će prihvatiti povrat oštećene, neispravne ili pogrešno isporučene robe o svom
trošku, ako se utvrdi da je prigovor opravdan, te da Kupac nije utjecao na ispravnost,
oštećenje ili bilo kakav nedostatak robe.
U slučaju opravdane reklamacije, trošak zamjene s novim proizvodom u cijelosti snosi
Prodavatelj.

IX. Internetsko rješavanje sporova

Posebnom regulativom Europske unije, od 15. 2. 2016. diljem cijele EU sporove vezane uz
online kupnju je moguće riješiti putem platforme kojoj možete pristupiti ovdje.
To znači da ukoliko naiđete na problem tijekom online kupnje unutar EU (neispravan
proizvod, nemogućnost zamjene proizvoda itd.) svoj prigovor možete podnijeti na gornjem
linku.

Platformu mogu koristiti i potrošači i trgovci, a prigovor je moguće podnijeti na bilo kojem od
23 službena jezika EU.

X. Trajanje ugovora

Ugovor koji Kupac sklapa s Prodavateljem jednokratan je ugovor o kupoprodaji proizvoda na
daljinu koji je konzumiran isporukom robe te izvršenim plaćanjem od strane kupca, u slučaju
da ne bude raskinut. Ovi Uvjeti kupnje (Predugovorne obavijesti) sastavni su dio ugovora.

XI. Izjava o privatnosti i sigurnosti
podataka

Ova pravila određuju i reguliraju kako Prodavatelj koristi, te štiti sve informacije koje kupci
istome dostavljaju kada koriste web stranicu www.nonnobruno.hr Osobni podatak je svaka
informacija koja se odnosi na određenu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može odrediti.
Konkretno, osobnim podacima smatraju se svi podaci kojima se utvrđuje identitet kupca
(primjerice ime i prezime, e-mail adresa, adresa stanovanja i sl.).
Obrada osobnih podataka je svaka radnja ili skup radnji izvršenih sa osobnim podacima, bilo
automatskim sredstvima ili ne, kao što je prikupljanje, snimanje, organiziranje, spremanje,
prilagodba ili izmjena, povlačenje, uvid, korištenje, otkrivanje putem prijenosa, objavljivanje
ili na drugi način učinjenih dostupnim, svrstavanje ili kombiniranje, blokiranje, brisanje ili
uništavanje, te provedba logičkih, matematičkih i drugih operacija s tim podacima.
Registracijom na internet stranici www.nonnobruno.hr, kupnjom kao gost ili pristupanjem
samoj stranici kupac daje suglasnost da Prodavatelj obrađuje njegove osobne podatke
navedene u registracijskoj formi, te podatke o narudžbama, kao i podatke dostupne u
procesu plaćanja usluge i dr. podatke. Isti podaci koriste se u svrhu sklapanja ugovora, te u
svrhu upoznavanja prodavatelja s kupovnim navikama kupaca, kao i u informativne svrhe, te
svrhe promidžbe usluga i proizvoda prodavatelja. Prodavatelj se obvezuje čuvati privatnost
osobnih podataka svih Kupaca, te će s istima postupati u skladu sa Zakonom o zaštiti
osobnih podataka, odnosno drugim primjenjivim propisima. Sve gore navedene osobne
podatke Prodavatelj ne smije neovlašteno upotrebljavati niti učiniti dostupnim trećim
osobama, osim u slučajevima kada to poseban zakon dozvoljava ili je pak potrebno u svrhu
realizacije ugovornih obveza. Svi djelatnici Prodavatelja i poslovni partneri odgovorni su za
poštivanje načela zaštite privatnosti.
U slučaju promjene bilo kojeg od osobnih podataka (npr. mjesto stanovanja, adresa dostave)
koji se evidentiraju prilikom registracije, kupac je dužan o promjeni obavijestiti prodavatelja
na mail adresu uljara.nonno.bruno@gmail.com. U slučaju da Kupac ne želi da prodavatelj
više na bilo koji način obrađuje podatke istoga, te zahtijeva brisanje podataka o istome,
mora to prodavatelju javiti, i to putem e-mail poruke na e-mail adresu
uljara.nonno.bruno@gmail.com.

www.nonnobruno.hr (naznaka web stranice) koristi „cookie“ programe kao identifikator
sesije, odnosno „cookie“ sadrži tzv. ‘session id’, kako bi se osiguralo da tijekom trajanja
sesije webshop prepoznaje i pamti kupčev preglednik (browser), a samim time i kupca, te na
taj način omogući kupnju.
Kako bi posjet ovoj internetskoj stranici bio što ugodniji, funkcionalniji i praktičniji, ova
internet stranica sprema na vaše računalo određenu količinu informacija, takozvanih cookies
(kolačići). Oni služe da bi web stranica radila optimalno i kako bi se poboljšalo vaše iskustvo
pregledavanja i korištenja. Posjetom i korištenjem ove web stranice pristajete na upotrebu
kolačića koje je moguće i blokirati. Nakon toga ćete i dalje moći pregledavati web stranicu,
ali vam neke mogućnosti neće biti dostupne.

XII. Kolačići